Tip na výlet: Mělník

Mělnický zámek a jeho vinařství na soutoku Vltavy a Labe

Náš další tip na výlet nás zavede do Mělníka, města, které vzniklo z podhradí již ve 13. století a za vlády Karla IV. Se stalo královským věnným městem.

Pohlédněte z výšky do krajiny, vychutnejte si při tom sklenku zámeckých vín a můžete současně obdivovat velkolepý soutok obou největších řek české země, Labe a Vltavy, tekoucích romantickou krajinou…

Město i zámek Mělník jsou spojeny především s vínem. Archeologové zjistili, že se v Mělníku pěstovala vinná réva již na úsvitu českých dějin, v 9. století. Legenda praví, že se o první výsadbu vinic zasloužila v 10. století kněžna Ludmila, dcera vládce pohanského kmene Pšovanů a manželka Bořivoje z rodu Přemyslovců. Hlavním účelem založení vinic bylo zajistit dostatek vína pro mešní účely, tj. používání vína při mši svaté v kostelech a jeho transsubstanciaci při obřadu na krev Kristovu.

Zámek Mělník, původně královský zámek jménem Pšov, byl postaven na vinohradu nad soutokem Labe a Vltavy s výhledem na posvátnou horu Říp a je tedy po více než deset století jedním z nejdůležitějších historických symbolů Čech. Je to prastaré sídlo rodu Knížat z Lobkowiczů a poslední panovník rodu, Jiří Jan kníže z Lobkowicz, tu žije se svou manželkou, kněžnou a dvěma syny, princi, v levém křídle zámku dodnes. V zámku je velká vinotéka, kde můžete ochutnávat vína z okolních vinic a můžete se i ubytovat v zámecké suite.

Rod Lobkowiczů patří k nejstarším žijícím českým aristokratickým rodům. Zachoval si své rodové heslo v češtině „Popel jsem a popel budu“. Toto biblické sdělení není jen zajímavou přesmyčkou, ale upozorňuje také na linii, kterou založil Jan Popel. Jméno Lobkowicz vychází ze středověké češtiny a označuje malou obec Lobkovice ležící jen několik kilometrů od Mělníka.

V Mělníku můžeme obdivovat původní románský kostel z 11. století – Sv. Petra a Pavla, později přestavěný na gotický trojlodní kostel. Najdeme zde i zbytky hradeb s baštou a vodárenskou věží, Kapucínský kostel Čtrnácti svatých pomocníků s někdejším klášterem i kostnici s nápisem vyskládaným z kostí „Ecce Mors“ (Ejhle smrt). Z Informačního centra se můžete vypravit do mělnického podzemí, které se nachází pod historickým jádrem města, kde se dochovala i unikátní středověká studna s rekordní šířkou 4,54 m.

Pod zámkem je přístaviště výletních lodí, můžete se vydat na romantickou plavbu po Labi s nádhernými výhledy na poklidnou polabskou krajinu. V bezprostředním okolí je také známé Kokořínské údolí s hradem Kokořín.

Vlakové i autobusové spojení s Prahou je plynulé, několikrát denně.

Důležité odkazy:

www.melnik.cz

www.lobkowicz-melnik.cz

www.muzeum-melnik.cz

www.ticmelnik.cz

www.paroplavba.cz/vylet-na-melnik

www.melnik.cz/vyhlidkove-plavby-lodi-fidelio/a-4457

www.lobkowitz-melnik/kostnice

Tip na výlet: Zámek Mělník

(foto: tipnavylety.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.