Připravované projekty 8PR 2022

Rok 2022 již běží a v nové sestavě Osmičky přicházíme s novou energií, a předpokládáme, že i s novými nápady a aktivitami.

Pro uskutečnění některých připravovaných aktivit žádáme o finanční prostředky z různých grantů, např. Nadace ČEZ, účastníme se soutěže Obec přátelská rodině, chtěli bychom se zapojit také do projektu realizovaného v rámci programů Norských fondů. Získané finanční prostředky nám pomohou realizovat aktivity v níže popsaném rozsahu. Pokud požadované granty neobdržíme, budou aktivity přesto realizovány v nízkonákladové verzi.

Pro letošní rok máme připravených několik projektů, jejichž rozsah a způsob realizace bud ovlivněn přidělením grantů:

  1. V měsíci květnu bychom chtěli odstartovat výlety oranžové a zelené. Jejich společným základem bude převážně využívání prostředků hromadné dopravy při přepravě na dané místo.

Oranžové výlety jsou výlety s „omezením“, které bude spočívat v tom, že pojedeme jako organizovaná skupina a v průběhu cesty budeme využívat možnosti skupinových slev. Pro tyto výlety bude nutná předchozí registrace. Tyto výlety budou uskutečněny obvykle 2x v měsíci, v průběhu letních prázdnin předpokládáme vyšší frekvenci podle zájmu cestovatelů.

Zelené výlety jsou odvozené od barvy na semaforu – volné. Pro tento výlet vám dáme směr, ale každý zájemce má volnou cestu k tomu, aby se sám rozhodl, zda a kdy se na výlet vypraví. Na našich webových stránkách připravíme tip s informacemi o nákladech na přepravu a případné vstupy, tipy na zajímavosti, odkazy na informace o jízdních řádech a kulturních nebo jiných zajímavostech v cíli výletu.

Cílem je dát tipy i sociálně slabším rodinám, aby využili možnosti hromadné dopravy k výpravám do přírody a za poznáním a především upřednostnit hromadnou dopravu před přesuny v našich plechových miláčcích, kteří nejenže plní parkoviště, ale v současné době se stávají  

Z těchto výletů uvítáme zpětnou vazbu cestovatelů formou zpráv a fotografií

Každý týden připravíme jeden tip na výlet po Praze nebo jejím okolí.

2. Velká prázdninová hra „Putování osmičkou s osmákem“

Naše velká letní hra je založená na tom, že na mapě MČ jsou vyznačené body, ke kterým bude uvedeno heslo vztahující se ke konkrétnímu bodu (např. najdu bod Heydrichova křižovatka – zaměřím se třeba na osudy rodin, které pomáhaly parašutistům, nebo místa a dostupné informace související s tímto bodem, tedy na něco, co s daným bodem a tématem souvisí a je to zajímavé, pro účastníka je to nová informace, případně jejich rozšíření).

Součástí hry bude také to, že v místě označeného bodu se účastník vyfotí s maskou „patrona“ této akce osmáka degu jako důkaz návštěvy daného místa. Fotografie bude nedílnou součástí splněného úkolu a nebudou určeny ke zveřejnění.

Hra bude vyhlášena u příležitosti dne dětí při venkovní společenské akci, ukončení 31. 8. 2022 a následující týden bude vyhodnocení na závěrečné venkovní akci s nabídkou programu pro celé rodiny.

Účastníci budou rozdělení podle věkových kategorií a v každé kategorii bude vyhodnocený účastník s nejrychleji zpracovanými úkoly, dále s nejzajímavějším příspěvkem a v nejzajímavěji zpracovanou celou sadou úkolů. Jednotliví účastníci se budou registrovat, každý bude evidovaný pod svým „kódem“ s uvedením kontaktní emailové adresy a věku pro zařazení do kategorie (Anička Nováková, kod xxx, email anicka@…, věk 8 let).

Příspěvky bychom zveřejňovali na našem webu/facebooku s uvedením kódu autora, autor zveřejněného příspěvku bude předem informovaný a odměněný drobným dárkem.

Cílem hry je propojit obyvatele celé naší rozsáhlé, členité a na zajímavosti pestré městské části a měla by být podnětem k prozkoumání všech koutů Prahy 8. Zároveň chceme nasměrovat děti k tomu, aby mobil využily k vyhledávání a získávání informací.

Vyhlášení hry i její ukončení bychom chtěli zrealizovat při venkovní společenské akci, které bude možné realizovat pouze v případě, že bude podpořena grantem.

3. „Vařím doma za pár kaček“

Připravujeme cyklus několika setkání nad sestavením jídelníčku, přípravou polévek nebo svačinek s minimálním rozpočtem. Konkrétní místa setkání budou upřesněna nejpozději v měsíci dubnu, realizace bude zahájena nejpozději od května. Podrobné informace budou včas dostupné na stránce aktuality. Recepty a fotopostupy s popisem budou uloženy na facebooku 8PR.

4. Přednášková činnost

Součástí jednoho z připravovaných projektů je cyklus přednášek zaměřených na problematiku násilí páchaného (mezi) dospělými a vůči dospělým. Celý cyklus bychom chtěli zahájit pohledem na násilí v historii, přes různé formy násilí páchaného nejen v domácím prostředí, ale i na pracovišti nebo veřejném prostoru. Cyklus bude mít symbolickou tečku v posledním tématu věnovanému spoluobětem, smrti a trestu.

Problematika násilí je však jen jednou z oblastí, které bychom se chtěli věnovat. Jak z našeho názvu vyplývá jsme určeni pro rodinu, tedy nejen jako celek, ale i její jednotlivé členy. Proto budou některé naše přednášky směřovat také na fungování rodiny jako celku, chceme poskytovat informace o rodinné politice nejen v České republice, ale i v jiných zemích Evropské unie. Zároveň bychom se chtěli zaměřit na oblast zájmových činností a při přípravě některých volnočasových aktivit se seznámit s připravovaným kurzem formou besedního setkání.