Příměstský tábor v RK Čimice

BRÁNY DO PRAVĚKU

aneb „Týden na ostrově“

Proč Týden na ostrově? Před 100 000 000 let vniklo na naše území moře a zaplavilo téměř celou Prahu. Vlny zalily i oblast Chaber, pouze kopec Ládví a Čimice vyčnívaly z moře jako ostrovy. Oblast Čimic byl v prapravěku ostrov a na něm se v našem táboře ocitneme i my…

Inspirací k našemu táboru je Naučná stezka v sousedních Dolních Chabrech, která v mnoha zastaveních mapuje pradávný vývoj nejbližšího okolí našeho Rodinného klubu v Čimicích. Z bohatých nalezišť, která byla kolem Čimic prozkoumána, můžeme krok po kroku zrekonstruovat pravěký vývoj naší země:

  •  V Přírodním parku Ládví dodnes nacházíme fosílie živočichů, kteří byli součástí mořského planktonu a moře tu v Prvohorách obývali i trilobiti.
  • Chaberská cihelna vešla ve známost mimořádným objevem kostí zvířat z doby ledové. Ve sprašových hlínách v hloubce 8 metrů byl ukryt mamutí kel dlouhý 1,2 m, mamutí stoličky a kosti nosorožce srstnatého, soba i bizona, vypovídající o životě v této lokalitě před zhruba 2,5 mil. let.
  • V pravěkém sídlišti v lokalitě „U rybníčků“, ze starší doby železné, sídlili lidé kultury bylanské. Bohaté nálezy keramiky, zbraní a nástrojů tehdejších lidí, stejně jako objevené základy domů a zásobních jam nám ukazují vyspělost této kultury a můžeme si podle nich živě představit tehdejší život.
  • Menhir „Zkamenělý slouha“, který stojí v Horních Chabrech je jediným menhirem na území Prahy. Tajemné megalitické stavby, jako menhiry, dolmeny, kamenné řady či kruhy člověk odedávna používal jako posvátné body v krajině.
  • Území dnešních Čech obývalo i etnikum, které nazýváme Keltové. Podle keltského kmene Bójů dostaly české země latinský název Boiohaemum. Archeologické nálezy nám dokazují jejich přítomnost v okolí Chaber, bylo odkryto několik sídlištních objektů s nástroji a zbraněmi a velmi ceněný hrob keltské ženy, ozdobené šperky.

Právě proto, že památné a přírodní lokality spojené s pravěkem naší země jsou v bezprostředním okolí, umožňuje náš tábor něco jedinečného – není třeba dlouze cestovat. Jsme autenticky celý čas v jedné lokalitě, na našem „ostrově“ pradávných pokladů. Můžeme být paleontology a zkoumat vývoj bezprostředního okolí v čase, můžeme být archeology a mapovat působení našich předků v okolní krajině, můžeme být geology a zkoumat v okolních lomech složení hornin i složení tajemných megalitických kamenů…

Tím, že se nemusíme přesouvat do vzdálených lokalit, získáme ČAS, kterým pak můžeme procházet zpět do minulosti jako branou. Jako mnoha branami napříč historií země, přírody, lidí…

Orientační témata jednotlivých dnů tábora:

PONDĚLÍ

 První Brána do pravěku: Prvohory, pravěké moře, Trilobiti 

ÚTERÝ

 Druhá Brána do pravěku: Druhohory, věk Dinosaurů

STŘEDA

Třetí Brána do pravěku: Třetihory, Čtvrtohory, lovci Mamutů

ČTVRTEK

 Čtvrtá Brána do pravěku: Tajemné megality, Menhir

PÁTEK

     Pátá Brána do pravěku: Keltové, první historicky doložení obyvatelé naší země

V jednotlivých dnech se budeme zabývat tématy z různých hledisek:

1.Základním stavebním kamenem každého dne je vždy tematická výprava do okolí v dopoledních hodinách. Při těchto výpravách vždy navštívíme významnou lokalitu, přírodní park, lom, hradiště, místo vykopávek, projdeme části Naučné stezky v Dolních Chabrech a budeme se seznamovat s tématy formou dobrodružné poznávací a aktivní hry.

2.V nízkonákladové variantě následuje společné vaření jednoduchého „pravěkého“ oběda s použitím pra surovin, tedy surovin, které mohli mít k dispozici pravěcí lidé (viz odstavec věnující se pravěké kuchyni).

3.Odpolední program vyplňují dílny a výtvarný ateliér. Vždy propojujeme celou škálu aktivit tak, aby s každým tématem mohl vzniknout jakýsi závěrečný výstup, divadlo, literární soutěž, výstava, pohybové ztvárnění tématu. Součástí tábora je i tvorba společného „deníku“, jehož fotokopii si odnese každý účastník spolu s jednotlivými výtvory domů.

Obsah jednotlivých dílen a seznam aktivit, společně se seznamem potřebných pomůcek a materiálů, bude vznikat průběžně a finální podoba bude specifikována nejpozději na konci června 2022. Nízkonákladová varianta předpokládá využití materiálů z RK Čimice s přikoupením minima, které nemáme (sádra, modelína atd.)

 Předběžný obsah aktivit k tématům:

PONDĚLÍ

tvorba „Deníku výpravy“(výroba papíru?, ruční sešití, záznam prvního dne), čištění nalezených vzorků z „vykopávek“ – štětce, tvorba úložných prostor pro vzorky(výstavní krabičky?) – papír, odlévání vzorků zkamenělin – modelína, sádra, barvy, volná tvorba na téma Pravěké moře – volba technik (akvarel, sochy, koláž, malba prsty)

ÚTERÝ      

záznam do „Deníku výpravy“, odlévání sádrových dinosaurů + barvení, výroba dinoparku (stolní hra?), divadlo s papírovými loutkami dinosaurů, dále nespecifikuji, dinosauři jsou vždy téma s velkou škálou aktivit…

 STŘEDA      

záznam do „Deníku výpravy“, tvorba „muzejních exponátů“ – kly mamuta a zuby šavlozubého tygra z modelovací hmoty, pravěká keramika – výtvarné vzory na nádobách (kultura vypichovaných pohárů, spirály), tvorba z kůže (ušití čepice, rukavic, brašny?), pravěký rituální tanec

ČTVRTEK

záznam do „Deníku výpravy“, Land art – v terénu vztyčení vlastního menhiru či stavba dolmenu z kamenů, tvorba kopie chaberského menhiru, různé techniky – papiermaché, pletivo+sádrové obvazy, mapa menhirů(stolní hra?), magický rituál letního slunovratu – malování hlínou na obličej a tělo, bubnování, tvorba a zpěv vlastních magických písní

PÁTEK

záznam do „Deníku výpravy“, výroba keltského náhrdelníku torques, či nánožníku – měkký drát, relaxace na keltskou hudbu (Allan Stivell – harfa, Enya), model oppida – společná práce- různé materiály, tvorba masky (Keltský hrdina z Mšeckých Žehrovic,-3. st) – papírová hmota, výroba druidských léčivých „lektvarů“- poznávání bylin.

První den si všichni vytvoříme společná pravidla, která budeme dodržovat po celou dobu tábora.

Každý den zažijeme přivítání v magickém kruhu, každé odpoledne rozloučení tamtéž. Společně vymyslíme pozdrav a pokřik (táborové heslo, píseň?). Platí pravidlo, že jsme jeden kmen, jedna tlupa, všichni spolupracují a chovají se k sobě tak, jak by chtěli, aby se ostatní chovali k nim.

Organizace příměstského tábora:

Věk dětí:

Táborová hra je určena především pro děti 6 – 12 let, celý blok aktivit se však může přizpůsobit i mladším, či starším dětem, pokud se přihlásí dostatečný počet dětí podobného věku.

 Počet dětí:

 Tábor je koncipován pro 12 – 15 dětí.

Termín tábora:

 18. – 22. července 2022

Cena:      

500,- Kč (100,-Kč/den)

Místo a datum konání:

Rodinný klub Čimice, Libčická 2, Praha 8, 180 00 v době od pondělí do pátku od 9.00h do 16.00h.

Za tu úžasnou cenu budeme společně s vašimi dětmi objevovat, poznávat, pozorovat, určovat, vyhledávat, odlévat modely, vařit pravěká jídla, bavit se, smát se, hrát dobrodružné hry, podnikat výpravy, nacházet pravěké fosílie, zhotovovat keltské šperky, iniciovat dinosauří zápasy, zkoušet ušít pravěký oděv, cestovat po posvátné krajině, sbírat jedlé byliny, radovat se a užívat si „pravěkých“ prázdnin…

Výbava:

 Rádi bychom naše výpravy podnikli v jakémkoli počasí. Proto dejte dětem na celý týden:            Pohodlné oblečení, dostatek oblečení na převléknutí (můžou se umazat), pohodlné boty na chození po výpravách, holínky a pláštěnku do deště, baťůžek, láhev na pití.

 Jak se na náš tábor připravit?

Pokud můžete, čtěte s dětmi knihy Eduarda Štorcha, zvláště knihu Lovci mamutů nebo Osada Havranů, které tématicky souvisí s naším táborem (Eduardu Štorchovi je věnován samostatný oddíl). Jakékoli ilustrace Zdeňka Buriana, ať už ke Štorchovým knihám, nebo obrazy dinosaurů jsou velmi inspirativní. Doporučujeme též podívat se s dětmi na film Karla Zemana „Cesta do pravěku“. Tématicky s obdobím Jura v Druhohorách souvisí „Jurský park“ Stevena Spielberga. Doporučujeme i Trilopark, nebo Muzeum Karla Zemana.  

Registrace na příměstský tábor:

admin@8prorodinu.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.