Oranžový výlet – Roztoky u Prahy

26. června pojedeme společně na zámek a muzeum do Roztok u Prahy

V neděli 26. června 2022 se společně vydáme vlakem z nádraží Holešovice do zámku v Roztokách, kde sídlí Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy.

www.muzeum-roztoky.cz

Název města Roztoky je odvozen od přírodních poměrů v údolí Vltavy, která se v minulosti pravidelně rozlévala do nízko položených partií říčního meandru. 

Historie nejstaršího osídlení sahá až do mladší doby kamenné, významné jsou památky řivnáčské a únětické kultury. Byly zde nalezeny pozůstatky rozsáhlého slovanského sídliště už ze 6. století. První písemná zmínka o Roztokách se nachází v panovnické listině z r. 1233, ve které byl zmiňován Petr z Roztok. Na místě původní středověké vodní tvrze stojí dnes renesanční zámek, jehož areál spravuje muzeum.

www.roztoky.cz

Jedním z významných mezníků v rozvoji města bylo zprovoznění Severní státní dráhy v roce 1851 – Roztoky se tak řadí chronologicky k prvním pražským vilovým letoviskům. V okolí zámku a cestou do Tichého údolí můžeme dodnes vidět mnoho krásných a honosných vil, letních sídel vyšší střední třídy, pražské smetánky. Byli to především pražští obchodníci a továrníci. Cesta údolím Únětického potoka se tak stala vyhledávaným výletním místem, kde tehdejší turisty lákala rozmanitá venkovská krajina s řekou, strmými svahy a háji, loukami, ovocnými sady a vinicemi. Fenoménu „letního bytu“ se věnuje prohlídková trasa na zámku nazvaná „Jak se jezdilo do Roztok na letní byt aneb Život v letovisku“. Prezentované interiéry přibližují život ve vilách a letních sídlech v roztockém Tichém údolí v letech 1870 –  1930, a to včetně dobové módy.

Tiché údolí se toto místo nazývá právě pro svůj poklid. Dnes je v této lokalitě zřízena státní přírodní rezervace, najdeme zde i chráněný přírodní výtvor Sedlecké skály. Na rezervaci Tiché údolí navazuje od r. 1988 přírodní rezervace Údolí Únětického potoka, která vede až k buližníkovému suku Kozích hřbetů u Suchdola. Naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí má délku cca 7 km a 12 zastávek s historickým a přírodovědným (geologie, botanika, zoologie) zaměřením.

Roztoky byly povýšeny na městys v roce 1893, roku 1960 došlo k administrativnímu sloučení obcí Roztoky a Žalov a v roce 1968 se staly městem. Součástí Žalova je i národní kulturní památka Přemyslovské hradiště Levý Hradec, sídlo prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily. Pod podlahou dnešního kostela sv. Klimenta se nacházejí základy předrománské rotundy, jejíž vznik bývá zařazován do doby panování Bořivoje I.

www.levyhradec.cz

Po rozsáhlé rekonstrukci zámku, kterou si vyžádala povodeň v roce 2002 se rozšířily výstavní prostory muzea, obnovou prošla i gotická arkýřová kaple v Historickém sále, jejíž nástěnné malby představují jedinečné malířské dílo srovnatelné se soudobými malbami dvorského okruhu Václava IV. Kromě expozic muzea v interiéru zámku se zde pořádají výstavy, např. „Čarovný svět vějířů“, divadelní festival „Léto na zámku“(23. – 28.6) a interaktivní výstava pro děti „Včela“

Nezapomenutelným zážitkem je Ateliér malířky Zdenky Braunerové (1858 – 1934), který si sama navrhla, inspirována ateliérem Františka Bílka v Chýnově, ale i architekturou anglických venkovských domů. V roce 1970 jej od dědiců odkoupilo Středočeské muzeum a od r. 2005 slouží jako stálá expozice života a díla Zdenky Braunerové. Život a dílo této malířky vylíčil v románech Neklidné babí léto a Na křídle větrného mlýna spisovatel František Kožík.

Samostatnou kapitolou je zcela nový projekt z dubna 2022 „Archevita – Stopami věků“, což je interaktivní expozice o období pravěku a raného středověku. Její nejpozoruhodnější částí jsou věrné rekonstrukce pravěkých obydlí a ukázky řemeslných postupů s užitím mnoha autentických detailů. Expozice je obohacena o digitální rekonstrukce, holografické projekce nebo videomapping. Zatímco přízemí lze charakterizovat jako speciální krytý skanzen, galerie v prvním patře prezentuje skvosty a nejvýznamnější předměty archeologické sbírky muzea. Doplněná je řadou interaktivních dotykových obrazovek nabízejících vhled do dávných časů. Archevita nabízí nezapomenutelný zážitek pohledu do minulosti oživený moderními technologiemi.

www.archevita.cz

—————————————————————————————————————

Společný odjezd bude v neděli 26. 6. 2022 z vlakového nádraží Holešovice v dopoledních hodinách. Přesný čas odjezdu upřesníme přihlášeným účastníkům v týdnu před výletem.

Na výlet je potřeba se předem přihlásit na mailovou adresu: m.brenkova@8prorodinu.cz

(foto: portál muzeum-roztoky.cz)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.