Jsme prostředníkem mezi těmi, kdo mohou a chtějí pomoci, a těmi, kdo pomoc potřebují.

Dobrovolnictví vám přinese možnost dát ze sebe více, než dáváte doposud. Smysluplně využít volný čas, změnit životní postoje a hodnoty, prožít zcela novou a obohacující zkušenost na poli mezilidského setkávání. Dobrovolnictví je vědomá, svobodná činnost ve prospěch druhých. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti. Tak, aby rovnováha dávání a přijímání zůstala zachována. Dobrovolníci vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu ve svém volném čase.

K čemu potřebujeme dobrovolníky

Při aktivitách organizace Osmička pro rodinu uvítáme pomoc dobrovolníků při řadě našich činností:

  • Výpomoc při některých činnostech v rodinných klubech, například formou vedení některých volnočasových aktivit
  • Dobrovolník pro doučování dětí – v případě dětí cizinců pro výuku českého jazyka, případně dalších předmětů, zde bychom uvítali pomoc dobrovolníků s dobrou znalostí některého z cizích jazyků
  • Dobrovolníci při realizaci některých větších akcí. Jednalo by se vždy o jednorázovou výpomoc např. u našeho stánku s propagačními materiály, atp.

Kdo se může stát dobrovolníkem

  • Každý zájemce ve věku minimálně 15 let, dosažení vyššího věku je žádoucí u vybraných dobrovolnických činností, vždy záleží na domluvě s koordinátorem dobrovolníků
  • Trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů) při pravidelné a dlouhodobé spolupráci

Co požadujeme:

  • Spolehlivost
  • Komunikativnost
  • Nekonfliktnost
  • Trpělivost
  • Laskavý přístup