Rodinná mediace

Mediace je dobrovolné řešení sporů/konfliktů za pomoci třetí nezávislé osoby, tzv. mediátora. Mediátor stranám pomáhá komunikovat a pomáhá jim v překonání překážek při hledání řešení, které je pro obě strany přijatelné. Mediace je vhodná pro rodiče v období rozchodu/rozvodu, kteří potřebují řešit péči o děti, jejich výchovu a výživu, a pomáhá jim předejít nedorozumění mezi sebou a nadměrnému zatížení dětí rodičovskými spory. V nejlepším případě dojde k urovnání sporu a vzájemnému porozumění, přinejmenším pak k otevření dialogu mezi rodiči. Nezbytnou vstupní podmínkou pro mediaci je dobrovolnost, odhodlání porozumět druhé straně, ochota převzít odpovědnost za dohodu.

Nejlepším výsledkem mediace je urovnání situace a ústní či písemná dohoda. Dojde-li mezi rodiči k písemné dohodě, pomůže mediátor rodičům tuto dohodu vypracovat. Tato dohoda může sloužit soudnímu jednání. Jestliže se podaří rodičům obnovit vzájemnou komunikaci a důvěru, může zůstat pouze u dohody ústní, kdy už není třeba činit následná opatření.