Psychoterapie se zaměřuje na celkové zkvalitnění života, zlepšení prožívání, zlepšení psychických obtíží, zlepšení vztahu k sobě i ostatním. Umožňuje vám cítit se lépe. 

Základním principem psychoterapie je bezpodmínečné přijetí klienta, empatie a autentičnost ve vztahu. Každý má v sobě potenciál růst a terapeutický vztah tento potenciál rozvíjí. Při terapii vytváříme bezpečný a důvěrný prostor, ve kterém můžete objevovat a vyjadřovat své pocity a prožitky, přicházet na nové souvislosti a náhledy, poznávat se či hledat cesty k řešení. Společně jdeme cestou sebepoznání, přijetí a třeba i změny. Je na vás, jak daleko v terapii chcete zajít.

Zaměřujeme se především na náročné situace, pocity stresu, vyhoření, pracovního i rodinného vytížení a přetížení, životní nespokojenost, problémy v komunikaci, pocity nízkého sebevědomí, prokrastinace aj. Věnujeme se také managerům, lidem na náročných pozicích a mladým profesionálům, pomáháme jim zvládat psychologické, organizační i časové nároky jejich pracovní role. Pomáháme studentům zvládat nároky studia. 

Terapie je většinou dlouhodobější proces, v některých případech může jít i o krátkodobější provázení či zvládnutí náročné životní situace (rozchod, rozvod, úmrtí v rodině, závažné onemocnění, obtížné situace apod.). Obvyklá frekvence terapie je jedenkrát týdně či jedenkrát za dva týdny, záleží na možnostech klienta a vzájemné dohodě.