Právní pomoc v této oblasti zahrnuje zejména přípravu, sepis a revizi smluv mezi manžely či před uzavřením manželství (úprava majetkových poměrů), listin pro nesporný rozvod (úprava poměrů dětí, vypořádání majetku), zastupování v řízení o rozvodu manželství, úpravě poměrů k dětem či vypořádání společného jmění manželů, či zastupování v řízení o výživném pro děti či rozvedeného manžela.