Jedná se o rozvoj osobnostních kompetencí jedince, jeho potenciálu. Tento proces zahrnuje veškeré další seberozvíjení – rozvoj sociálních kompetencí (jako např. efektivní komunikace či vedení lidí) a kognitivních kompetencí (např. tvořivost). Člověk díky osobnostnímu rozvoji neustrne a dokáže reagovat na změnu, nové podmínky, životní i pracovní výzvy.

V rámci osobnostního rozvoje jedinec nejen získává nové znalosti v různých oblastech, ale rozvíjí také svou kreativitu. Tím vším zvyšuje spokojenost se sebou samým, pracuje na své sebedůvěře a sebehodnotě.