V Karlíně vzniknou v průběhu roku 2022 dvě dětské skupiny pro 24 dětí.

  Nově zbudované prostory v nadstandardní kvalitě budou nově vybaveny. Plán výchovy a péče o děti bude obsahovat řadu oblastí, které rozvíjejí činnosti nad daný legislativní rámec a posilují tak kvalitu péče (environmentální výchova, genderový aspekt, adaptační období, filosofie DS, kvalifikace pečujících osob). Pro děti s potřebou logopedické péče bude přítomen speciální pedagog a externí klinický logoped. O předškolní děti bude pečovat i učitel MŠ, aby bylo možné v DS zajistit za určitých podmínek i povinnou předškolní výchovu před nástupem do ZŠ. O nejmenší děti se bude starat zdravotní sestra a certifikované chůvy.

  Skupina pro děti 4 – 6 let Osmáci (podle maskota DS Osmáka Degu (Octogon Degu)) pro 12 dětí a skupina pro mladší děti 2 – 4 roky Osmáčci pro 12 dětí

  Dětská skupina je jednou ze služeb péče o děti v předškolním věku v ČR. Poskytuje pravidelnou péči o děti v rozsahu nejméně 6 hodin během provozního dne. Na rozdíl od mateřských škol DS může díky menším skupinkám umožnit individuální přístup k dítěti . Péče je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.

  Naše DS usnadní adaptaci vašeho dítěte díky rodinnému prostředí a širokému věkovému rozpětí kolektivu jako v rodině. Obě skupiny budou fungovat jako v rodinném domě, kde se můžeme potkávat v „obývacích pokojích“, vařit společně v kuchyni, pro slavnosti a tradice využívat velký společný prostor – tělocvičnu. Tak jako v rodině budeme procházet rokem od podzimu do léta s akcentací přechodových rituálů ročních období, slavit tradiční české svátky, učit děti přirozenou formou tradičním hodnotám naší kultury za pomoci pestrých, pohybových, výtvarných, hudebních, literárních, edukačně didaktických aktivit. Velký prostor bude i pro spontánní aktivity a volnou hru dětí. V tomto komunitním duchu bychom rádi zapojili do společných aktivit i rodiče a využili jejich znalostí a dovedností k inovaci a zpestření programu DS a rozšíření možných aktivit (výlety, společné kulturní a sportovní akce, návštěvy na pracovištích rodičů atd.)

  DS pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, řeší přeplněnost MŠ, umožňují širší skloubení práce a rodinného života, umožňují odborné konzultace vývojových specifik, jsou časově flexibilní a finančně dostupné, rodiče mohou uplatnit slevu na dani.

O průběhu realizace projektu „Dětské skupiny Karlín“ vás budeme pravidelně informovat.