OSMIČKA je náš DOMOV. Jsme členy RODINY Praha 8 a poskytujeme RODINNÝ ČASOPROSTOR.

 • Žijeme tu SPOLEČNĚ.
 • Odpočíváme tu.
 • Setkáváme se tu.
 • Staráme se o své sousedy, o své okolí, o přírodu.
 • Budujeme nové, udržujeme staré, vážíme si historie naší městské části.
 • Pečujeme o to, aby se tu každý cítil v bezpečí.
 • Společně pracujeme, společně se vzděláváme, společně si hrajeme.
 • Pomáháme si, věříme si, dovedeme se obdarovat navzájem.
 • Jsme k sobě laskaví, trpěliví, pozorní a ohleduplní.
 • Umíme nezištně pomáhat i přijímat pomoc.
 • Tolerujeme jinakost, protože je vždy obohacující, inspirující a chrání nás před nudou a stereotypem.
 • Hledáme na druhých především to dobré.
 • Nemusíme se nutně milovat, ale máme se rádi.
 • Jsme tu DOMA. Patříme k Praze 8 a ona patří k nám.

Rodina je základní stavební kámen. Stejně jako všechno se vyvíjí a mění v čase, ale její hlavní smysl zůstává – přijetí, podpora, porozumění, pokračování, provázení, povzbuzení, pohlazení, přátelství.

Není důležité, kdo rodinu tvoří, ale zda plní základní funkce, důležité pro její jednotlivé členy. Rodina většinu z nás provází celý život. Cyklus rodiny by měl růst ve spirále osmi hlavních životních etap. Do rodiny přicházíme (rodíme se), jsme bezvýhradně přijímáni a přijímáme, zrajeme, zrychlujeme tempo a tvoříme, dozráváme a předáváme, zpomalujeme a soustředíme se na kvalitu, sklízíme, odevzdáváme a odcházíme (pokud máme štěstí v kruhu rodiny). V rodině žijeme, je naším zázemím, měla by nám poskytovat bezpečí a základní jistoty.

Naším cílem je rodinu podpořit, pomoci jí uvědomit si její postavení a posílit její schopnost být základním stavebním kamenem společnosti.

Naším klientem může být prakticky kdokoli, naší cílovou skupinou jsou zejména děti, rodiče, pedagogové a senioři.